Thursday, 23 March 2023

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 – 2564 – 2565 ต่างกัน 3 เท่า

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงก.ย. 2554, 2564 แล้วก็ 2565 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในปัจจุบันยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2565 มีรายงานว่า GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงเหตุการณ์น้ำท่วมของก.ย.ปี 2554, 2564 แล้วก็ 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ ปริมาณ 15,996,150 ไร่, ปี 2564 ปริมาณ 5,648,252 ไร่ แล้วก็ในปี 2565 (ปัจจุบัน) เจอพื้นที่น้ำท่วมขังปริมาณ 5,331,739 ไร่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในปัจจุบันยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

เหตุการณ์น้ำในปัจจุบัน หลายๆคนกังวลอย่างยิ่งว่า

จะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เพราะว่าด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายนำมาซึ่งก่อให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมพายุโนรูที่เพิ่งจะแผลงฤทธิ์ไปสด ๆ ร้อน ๆ นำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่

ทั้งยังปริมาณน้ำในสายธารแล้วก็อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว นำมาซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบทุกหนทุกแห่งสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แถบที่ลุ่มน้ำชีแล้วก็แถบที่ลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มอีกในพื้นที่ที่จะทำให้น้ำท่วมเพิ่มสูงมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่จ.กรุงเทพฯแล้วก็ปริมณฑล

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 แล้วก็ปี 2564 ของก.ย. จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นทำให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

พื้นที่น้ำท่วม 1

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบันนี้ 2565

เดือนกันยายน 2554

ภาคเหนือ 350,015 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
ภาคใต้ 65,581 ไร่

เดือนกันยายน 2565

ภาคเหนือ 154,456 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
ภาคใต้ 0 ไร่